ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜನರೊಡನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!!

ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯವರು ಅನ್ಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಳ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ ಗಳಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವಹಿಸಿ, ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ […]

Continue Reading