ರೈತರನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಕಳಿಸಿ, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ತಾವೇ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳಿದು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅ ಸ್ತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಭಿಯಾನವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಎರಡನೆಯ ಡೋಸ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕಾಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ […]

Continue Reading