ಸೋಮವಾರದಂದು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ!!

ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾ ಮಹಾದೇವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರದಂದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮಹಾ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಮವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೋಮವಾರ […]

Continue Reading