ಅಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ತಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾರುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಜೀವನ ಸಹಾ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಐಶಾರಾಮೀ ಜೀವನ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ […]

Continue Reading