Browsing Tag

Said sorry to netizens

ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುತ್ತೇನೆ: ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ಬದಾಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಭುಬನ್

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಾ‌ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿ ? ಯಾವಾಗ ? ಹೇಗೆ ? ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು…