8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಹೇಳಿದ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಥೆ: ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಜನರೆಲ್ಲಾ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೇ ಜನ ಅದನ್ನು ಅಂಧ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂದು ಹೀಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೈನ್ಪುರಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೈನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗ್ಲಾ ಸಲಾಹಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಯ ನಡೆದಿದೆ. […]

Continue Reading