ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ! ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ??

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಗೆ ಕೂಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಧಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ತು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ […]

Continue Reading