ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಯುವಕ: ಆದರೆ ಆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು, ಆ ತಂ ಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ […]

Continue Reading