Browsing Tag

Get blessings of Baba

ಗುರುವಾರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಧೂಪ ದೀಪಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ,…