Browsing Tag

Gender equality

ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ‘ಸರ್’, ‘ಮೇಡಂ’ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ: ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ…

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಲಿಂಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸರ್ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಮೇಡಂ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹಾ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್, ಮೇಡಂ ಎಂದೇ ತಮ್ಮ‌…