ಕೈ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಮಾರಿದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ: ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆದ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಕಿಂಗ್

ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಸಹಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ.‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹಾ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವವರು ಎಂದರೆ ಅವರು ತೇಜಿಂದರ್ ಮೆಹ್ರಾ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕೈಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ತೇಜಿಂದರ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ […]

Continue Reading