ಮಾದ್ಯಮಗಳು ಅ”ತ್ಯಾ ಚಾರಿಗಳನ್ನು ಮಹಿಷಾಸುರರು ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬಾರದು: ಆ ದಿನಗಳು ನಟ ಚೇತನ್

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಘಾ ತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಈಗ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಆ ರೋ ಪಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು […]

Continue Reading