ಆಕೆ ಯಾವ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ದಳೋ ಇಂದು ಅದೇ ನಗರದ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲವೇ

ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಇಂತಹ ಪಯಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಶಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕರ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು, ಅದೇ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?? ಈ ಮಾತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು […]

Continue Reading